Om Securitas Larmcentral

Med ett larm anslutet till Securitas larmcentral övervakas hem och företag dygnet runt av våra erfarna operatörer. Vi ser till att rätt åtgärd sätts in snabbt vid ett eventuellt larm. Vi tar emot larm från de flesta fabrikat och installatörer. Vid larm utför vi den åtgärd du på förhand beslutat.

Larmcentralen är hjärtat i våra säkerhetslösningar som skyddar personer, egendom och vårt samhälle. Du kopplar din larmanläggning till oss och vi övervakar din verksamhet dygnet runt. Våra operatörer övervakar alla slags larm och utför de instruktioner som vi kommit överens om.

  • En av Sveriges största och mest kompetenta larmcentraler med 70 operatörer fördelade på två olika orter, Malmö och Stockholm
  • Sveriges ledande kameracentral med 30 dedikerade kameraoperatörer fördelade mellan Malmö och Ludvika
  • En av Sveriges största ledningscentraler med 1500+ väktare i tjänst och 45 dedikerade operatörer fördelade mellan Malmö och Örebro
  • Alla säkerhetscentralerna är certifierade enligt SSF 136:4 och ISO 9001

Inbrottslarm

Genom att skydda din egendom eller fastighet med ett inbrottslarm kopplat till vår larmcentral kan du vara säker på att rätt åtgärd sätts in snabbt vid ett eventuellt larm. Vi skyddar både ditt hem och din verksamhet.

Driftlarm

Vår larmcentral övervakar hundratals driftlarm runt om i Sverige. Ett installerat driftlarm övervakar exempelvis elförsörjning, värme eller kyla.

Hisslarm

Vår larmcentral övervakar hisslarm över hela Sverige och vidarebefordrar dem snabbt till rätt instans. På många orter kan dessutom Securitas väktare hjälpa till med att släppa ut folk som fastnat i hissen.

Personlarm

Personlarm kopplas till vår larmcentral och om larmet löser ut kopplas en operatör in och kan höra vad som händer runt dig. Om ditt personlarm också innehåller GPS kan vi lätt fastställa din position och skicka dig den hjälp du behöver.

Fordonslarm

Fordonslarm med GPS kopplat till larmcentralen gör att vi exempelvis kan följa din transport och få larm om den avviker från den bestämda rutten eller få fram position ditt fordon om det stulits.